OBRA MAESTRA

Our 5th Graders enjoying Robotics Class.
March 21, 2018
WEBPAGE Presentation
March 26, 2018
Show all

OBRA MAESTRA

 

 

Ang Obra Maestra ay serye ng mga batayang akdang pampanitikan sa Filipino. Sa tulong ng mga pinagpipitagang akdang pampanitikan ng ating lahi, layunin ng serye na ito na patatagin at palakasin ang pamilyang Pilipino, magtulungan ang bawat isa anuman ang paniniwala, at magpunla ng mabubuting aral sa mga mag-aaral upang sila ay maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng bansa.

Tampok sa mga sumusunod na Poster ang Obra Maestra ng ating mga mag aaral sa Hayskul bilang kanilang Huling Pagsusulit sa asignaturang Filipino.

 

Email Address Password Forgot Password. cialis in malaysia Don’t have an account.

Angels in Heaven
Angels in Heaven
Seeks to create a total learning environment with high expectation of success; provides top quality education and passion for learning; empowers each student to contribute wisdom, leadership and compassion to our global community; preserves and enriches the Filipino-Christian values, culture and heritage; strives to involve our parents, teachers, and community members in a strong partnership between home and school.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *